Aktivno slušanje

 Funkcionalnost porodice s aspekta odgojno – obrazovnog procesa stanje – aspekti – perspektive