NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI PO RAZREDIMA

SPISAK SEKCIJA
Nastavni proces u OŠ “Đulistan” se odvija po Nastavnom planu i programu (NPP) propisanom od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Osim realizacije redovne nastave u okviru Škole se realizira i niz vannastavnih aktivnosti (VNA).
Osnovna značajka vannastavnih aktivnosti su prije svega dodatni časovi predmeta iz redovnog nastavnog plana i programa, kao što su bosanski jezik i književnost, matematika, engleski jezik... Ostale VNA su koncipirane prema uzrastu učenika, odnosno, stepenu njihovog psihičkog razvoja, opterećenju redovnim NPP i potrebama savremenog društva. Tako je npr. predmet informatika zastupljen u svim razredima. Osim navedenog, učenici imaju mogućnost izabrati dvije od velikog broja sekcija. Sekcije su razvrstane u sljedeće grupe: kulturno-umjetničke, znanstveno-tehničke i sportske.

Spisak predmeta po razredima
  PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED
  Predmeti po NPP
- Bosanski jezik i književnost
- Matematika
- Moja okolina
- Islamska vjeronauka
- Likovna kultura
- Muzička kultura
- Tjelesni i zdravstveni odgoj
Vannastavne aktivnosti
- Dodatni časovi bosanskog jezika i književnosti, matematike i moje okoline
- Informatika
- Engleski jezik
- Kiraet
- Gimnastika
- Razvoj sposobnosti
- Igra
Predmeti po NPP
- Bosanski jezik i književnost
- Matematika
- Moja okolina
- Islamska vjeronauka
- Likovna kultura
- Muzička kultura
- Tjelesni i zdravstveni odgoj
Vannastavne aktivnosti
- Dodatni časovi bosanskog jezika i književnosti, matematike i moje okoline
- Informatika
- Engleski jezik
- Kiraet
- Gimnastika
- Razvoj sposobnosti
- Igra
Predmeti po NPP
- Bosanski jezik i književnost
- Engleski jezik
- Matematika
- Moja okolina
- Islamska vjeronauka
- Likovna kultura
- Muzička kultura
- Tjelesni i zdravstveni odgoj
Vannastavne aktivnosti
- Dodatni časovi bosanskog jezika i književnosti, matematike i moje okoline
- Informatika
- Kiraet
- Gimnastika
- Razvoj sposobnosti
- Igra
  ČETVRTI RAZRED PETI RAZRED ŠESTI RAZRED
  Predmeti po NPP
- Bosanski jezik i književnost
- Engleski jezik
- Matematika
- Moja okolina
- Islamska vjeronauka
- Likovna kultura
- Muzička kultura
- Tjelesni i zdravstveni odgoj
Vannastavne aktivnosti
- Dodatni časovi bosanskog jezika i književnosti, matematike i moje okoline
- Informatika
- Kiraet
- Igra
Predmeti po NPP
- Bosanski jezik i književnost
- Engleski jezik
- Matematika
- Priroda
- Društvo
- Osnove tehnike
- Kultura življenja
- Islamska vjeronauka
- Likovna kultura
- Muzička kultura
- Tjelesni i zdravstveni odgoj
Vannastavne aktivnosti
- Dodatni časovi bosanskog jezika i književnosti, engleskog jezika, matematike, prirode i društva
- Informatika
- Kiraet
- Igra
Predmeti po NPP
- Bosanski jezik i književnost
- Engleski jezik
- Perzijski jezik
- Matematika
- Informatika
- Tehnička kultura
- Biologija
- Historija
- Geografija
- Islamska vjeronauka
- Likovna kultura
- Muzička kultura
- Tjelesni i zdravstveni odgoj- Dodatni časovi bosanskog jezika i književnosti,
Vannastavne aktivnosti
- Dodatni časovi bosanskog jezika i književnosti, engleskog jezika, matematike i informatike
- Kiraet
- Igra
  SEDMI RAZRED OSMI RAZRED DEVETI RAZRED
  Predmeti po NPP
- Bosanski jezik i književnost
- Engleski jezik
- Perzijski jezik
- Matematika
- Fizika
- Informatika
- Tehnička kultura
- Biologija
- Historija
- Geografija
- Islamska vjeronauka
- Likovna kultura
- Muzička kultura
- Tjelesni i zdravstveni odgoj
Vannastavne aktivnosti
- Dodatni časovi bosanskog jezika i književnosti, matematike i informatike
- Kiraet
- Igra
Predmeti po NPP
- Bosanski jezik i književnost
- Engleski jezik
- Perzijski jezik
- Matematika
- Fizika
- Hemija
- Informatika
- Tehnička kultura
- Biologija
- Historija
- Geografija
- Islamska vjeronauka
- Likovna kultura
- Muzička kultura
- Tjelesni i zdravstveni odgoj
Vannastavne aktivnosti
- Dodatni časovi bosanskog jezika i književnosti, matematike i informatike
- Kiraet
- Igra
Predmeti po NPP
- Bosanski jezik i književnost
- Engleski jezik
- Perzijski jezik
- Matematika
- Fizika
- Hemija
- Informatika
- Tehnička kultura
- Biologija
- Historija
- Geografija
- Islamska vjeronauka
- Demokratija i ljudska prava
- Likovna kultura
- Muzička kultura
- Tjelesni i zdravstveni odgoj
Vannastavne aktivnosti
- Dodatni časovi matematike i informatike
- Kiraet
- Igra