ZNANJEM GRADI BOSNU I HERCEGOVINU

DEFILE SLOBODE

SEDMICA POSLANIKA

DAN H. FATIME

FEDERALNO TAKMIČENJE IZ MATEMATIKE ZA UČENIKE
OSNOVNIH ŠKOLA

POMOĆ ODJELJENJU ZA DJEČIJU I ADOLESCENTNU PSIHIJATRIJU KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU UKCS

OŠ "Đulistan", kao dio Kampusa PBK, u okviru svog djelovanja, između ostalog, istrajava na očuvanju tradicije Bosne i Hercegovine i Bošnjaka. S tim na umu, OŠ "Đulistan", kao i ostale članice Kampusa, neprekidno realiziraju nekoliko projekata od izuzetne važnosti za Bosnu i Hercegovinu.

Znanjem gradi Bosnu i Hercegovinu je projekt koji se realizira povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Srž ovog projekta je takmičenje za učenike završnih razreda osnovnih škola. Ranije se takmičenje održavalo iz bosanskog jezika i književnosti i matematike, dok se danas, pored navedenih, održava takmičenje i iz engleskog jezika.

Defile slobode je svečani defile ulicama gradova koji gravitiraju Kampusu PBK, a održava se povodom 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. U početku smo bili ograničeni na Sarajevo, a danas su to svi gradovi koji gravitiraju našem Kampusu.

Sedmica Poslanika je projekt kojim obilježavamo dan rođenja posljednjeg Božijeg Poslanika, Muahmmeda a.s. U okviru višednevne manifestacije, pored završne svečanosti, održavaju se mevludi, kvizovi, predavanja i niz drugih aktivnosti.

Dan h. Fatime je aktivnost posvećena danu rođenja h. Fatime, kćerke posljednjeg Božijeg Poslanika, Muahmmeda a.s. Osim svečane priredbe, na taj dan ukazujemo posebnu pažnju uposlenicama i učenicama Kampusa PBK.

Osim realizacije stalnih projekta, Kampus PBK je imao tu čast da jedini dva puta uzastopno organizira Federalno takmičenje iz matematike za učenike osnovnih škola. Prvi put je nosilac aktivnosti bio Perzijsko-bosanski koledž, a drugi put OŠ "Đulistan".