Uprava Škole u školskoj 2018/19. godi

 
Vernesa Hamzabegović, direktor
   
 
Aida Avdić, pedagog
 
Zinaida Dizdarević, sekretar
 
Šejla Omerović-Penjo, bibliotekar
                       
Medija Pejmanović, tehnički sekretar