Uprava Škole u školskoj 2018/19. godini.

Vernesa Hamzabegović, direktor
   
Aida Avdagic, pedagog
Zinaida Dinarević, sekretar
Šejla Omerović-Penjo, bibliotekar
Medija Pejmanović, tehnički sekretar

Uprava i nastavno osoblje