S obzirom da je OŠ "Đulistan" škola sa produženim boravkom, učenici imaju priliku da svoje vrijeme upotpune kroz vannastavne aktivnosti. Tako u našoj školi djeluje nekoliko sekcija. Učenici od VI do IX razreda su uključeni u dramsku sekciju, recitatorsko - literarnu, likovnu, matematičku i sekciju mladih tehničara. Učenici od I do V razreda svoje vannastavne aktivnosti obavljaju u okviru dramske sekcije, likovne, literarne, kreativne i horske sekcije "Bulbuli". Od ove školske godine u našoj školi su uvedene nove aktivnosti. Učenici svih uzrasta imaju priliku da pohađaju kurs njemačkog jezika, za koji će dobiti certifikat po završetku. Učenici naše škole mogu trenirati taekwondo u sali PBK sa ginisovim rekorderom i majstorom taekwondo-a Edinom Kajevićem-Kajom, koji je glavni trener najtrofejnijeg taekwondo tima "Bosna" Visoko. Pored ovih navedenih aktivnosti u našoj školi djeluju još sekcija kuhanja, sekcija ručnih radova i gimnastika. Bitno je napomenuti da je program isplaniran tako da se sve ove aktivnosti i sekcije obavljaju u toku obaveznog boravka učenika u školi.

 

 

Category: Dešavanja u školi | Views: 422 | Added by: osdulistan | Date: