« 1 2 3 4 ... 39 40 »
Radionica za učenike Razredne nastave povodom obilježavanja Dječije nedjelje. Pod vodstvom sigurne ruke,naše kreativne učiteljice Nedžme Čakalovic,učenici su imali pune ruke posla. Posao koji su svi radili sa oduševljenjem i poletom, onako kako samo mogu djeca. Ukazivanjem djeci na njihova prava, učimo ih borbenosti i ustrajnosti u svim svojim željama i snovima.
Category: Dešavanja u školi | Views: 128 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

Osnovna škola “Đulistan “, na osnovu Odluke Školskog odbora broj 19-SO/19 od 02.09.2019. godine raspisuje:

 

 

J A V N I           K O N K U R S

za izbor direktora/direktorice škole na period od četiri godine

 

1. Direktor škole – 1 izvršilac, na period od četiri (4) godine

Pored općih uslova predviđenih Zakonom kandidat za poziciju broj 1. treba da ispunjava i sljedeće:

- U pogledu stručne spreme posjeduje uslove za nastavnika ili pedagoga škole,

- Najmanje VII stepen stručne spreme odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa,

- Da ima najmanje 8 godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 godina na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima,

- Da ima najmanje stečeno stručno zvanje mentora

Za poziciju broj 1. kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

1. Prijavu

2. Kraću biografiju-CV

3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi

4. Izvod iz matične knjige rođenih

5. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

7. Rješenje o sticanju višeg stručnog zvanja

8. Uvjerenje o ispunjavanju uvjeta u pogledu radnog staža u obrazovanju

9. Uvjerenje da nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca i više (ne starije od tri mjeseca),

10. Izjava da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine

11. Program rada škole za mandatni period u pisanoj formi

Prijave kandidata koji nisu dostavili dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednima, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti poštom na adresu škole: “Đulistan”, Lješevo bb, 71 387 Podlugovi, Ilijaš. Za poziciju broj 1. na koverti naznačiti „Prijava na javni konkurs za izbor direktora - ne otvaraj (Otvara komisija)

Kandidati koji budu ispunjavali navedene kriterije,će biti pozvani na interviju. Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na br. tel. 033/403 321

Category: Obavijesti | Views: 155 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

Veselo smo počeli,družba učenika od I do V razreda. Sunce, smijeh, radost, igra i vidno oduševljenje na licima vrlih đaka. Učitelji brižno čuvaju svoje učenike. Priroda je mjesto gdje punimo baterije za nove radne pobjede. Naša luka mira, naš ružičnjak Đulistan sprema za nas još mnogo avantura. Hrlimo ka novim pobjedama, sigurno i spremno.
Category: Posjete i izleti | Views: 127 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

Novi početak u našoj školi. Svečanost povodom nove školske godine.Sreća, radost, emocije i uzbuđenje na licima svih učenika i uposlenika. Jer odgoj i obrazovanje u našem ružičnjaku je kao lahor vjetra i opojan miris najljepšeg cvijeta. Svako dijete je posebno, kao biser u školjci. Dobro došli u jednu veliku porodicu što ĐULISTAN se zove.
Category: Dešavanja u školi | Views: 124 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

Na osnovu člana 55. i člana 57. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 10/04, 31/11 i 23/17 i 33/17), Pravila Osnovne škole „Đulistan“, Odluke Školskog odbora broj:06-SO/19 od 11.03.2019.godine, raspisuje se:

 

KONKURS za upis djece u I (prvi) razred Osnovne škole „Đulistan“ u školskoj 2019/2020.godini

 

DRUGI UPISNI ROK ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU POČINJE 01.08.2019. GODINE I TRAJE DO 31.08.2019.GODINE UPIS ĆE SE OBAVLJATI SVAKI RADNI DAN OD 9,00 DO 12,00 SATI.

Školskim obveznikom redovne Osnovne škole, shodno članu 55. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine kantona Sarajevo“, broj 23/17 i 33/17), smatra se dijete koje će do 1. marta tekuće godine navršiti 5 i po godina života (odnosno punih 6 godina u septembru 2019. godine).

U školu se mogu upisati djeca mlađa od utvrđene starosne dobi ako to traže pismenim zahtjevom roditelji/staratelji i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.

Dokumentacija potrebna za upis učenika u I razred:

-Izvod iz matične knjige rođenih

-Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti djeteta,

-Uvjerenje/certifikat o pohađanju obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu.

Za dodatne informacije obratite se pedagogu škole ili na broj telefona: 033 403 321 i 062 356- 886

Napomena: Osnovna škola „Đulistan“ u sklopu nastavnog procesa nudi produženi boravak i organizovan prevoz učenika.

Category: Obavijesti | Views: 185 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)