KONKURS

MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA

Dan ljudskih prava obilježava se 10. decembra svake godine, na dan kada je 1948. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila Opću deklaracuju o ljudskim pravima. Deklaracijom se pozivaju svi narodi na priznanje urođenog dostojanstva te jednakih…

JAVNI OGLAS

Na osnovu člana 93. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/17, 33/17, 30/19 i 34/20), Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora osnovnih…

ČESTITKA ZA DAN DRŽAVNOSTI

Domovino naša mila, rodna grudo naših pradjedova, zemljo radosti i novih nada, sretan ti tvoj rođendan. Ponosno i smjelo, branimo te i čuvamo, jer naša si bila i traješ. Svim…