MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA

Dan ljudskih prava obilježava se 10. decembra svake godine, na dan kada je 1948. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila Opću deklaracuju o ljudskim pravima. Deklaracijom se pozivaju svi narodi na priznanje urođenog dostojanstva te jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske zajednice kao temelja slobode, pravde i mira u svijetu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.