POZIV ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Datum: 17.03.2021. godine
Broj:24/21

            Na osnovu člana 57. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 23/17, 33/17, 30/19 i 34/20 ) i člana 51. Pravila Osnovne škole „Đulistan“, direktor objavljuje:


                                                                   P O Z I V 

 ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE „ĐULISTAN“ U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI

Upis djece u I razred počinje u mjesecu APRILU od 01.04.2021. godine do 30.04.2021. godine.

U izuzetnim opravdanim slučajevima upis djece će se obaviti i u mjesecu avgustu.

Školskim obveznikom redovne Osnovne škole, shodno članu 55. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 23/17,  33/17, 30/19 i 34/20), smatra se dijete koje će do 1. marta tekuće godine navršiti 5 i po godina života. U školu se mogu upisati djeca mlađa od utvrđene starosne dobi ako to traže pismenim zahtjevom roditelji/staratelji i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.

Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni 6 (šest) godina života.

Za upis djece u prvi razred školske 2021/2022. godine potrebno je da roditelj/staratelj popuni  obrazac koji se nalazi na sljedećem linku: „Prijava za upis djeteta u prvi razred Osnovne škole za školsku 2021/2022. godinu“ te popunjeni obrazac dostavi na e-mail: os_djulistan@yahoo.com ili putem pošte na adresu OŠ „Đulistan“ Lješevo bb, 71387 Podlugovi-Ilijaš.

Dokumentaciju koja je neophodna za upis djece u prvi razred nije potrebno da roditelji/staratelji dostavljaju pri upisu, nego naknadno, uzimajući u obzir epidemiološku situaciju uzrokovanu koronavirusom-COVID 19.

Dokumentacija potrebna za upis učenika u I razred:

-Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija,

-Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom teškoće,

-Uvjerenje/certifikat o pohađanju obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu koju izdaje predškolska ustanova,

-CIPS prijava boravka.

O terminima dostavljanja navedene dokumentacije i testiranja roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obavješteni.

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon: 033 403 321 ili na e-meil škole os_djulistan@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.