KULA ČITALACA

Jedan od projekata koji se svake godine sprovodi u našoj školi je i Kula čitalaca. učenici imaju priliku da kroz časove Biblioteke čitaju i dodatnu literaturu pored školskih lektira, te…