KULA ČITALACA

Jedan od projekata koji se svake godine sprovodi u našoj školi je i Kula čitalaca. učenici imaju priliku da kroz časove Biblioteke čitaju i dodatnu literaturu pored školskih lektira, te da se na taj način takmiče ko će više stranica da pročita. Na kraju školske godine nagrađeni su najuspješniji učenici, ujedno i pobjednici Kule čitalaca. Zahvaljujemo se našim nastavnicama Sabini Smajić i Ameli Ahić na uspješnom vođenju časova Biblioteke.

Neka vam knjiga bude najbolji prijatelj!

Leave a Reply

Your email address will not be published.