JAVNI KONKURS ZA DIREKTORA

Osnovna škola “Đulistan “, na osnovu Odluke Školskog odbora broj :10-ŠO/21 od 25.06.2021. godine raspisuje:  JAVNI  K O N K U R S za izbor  direktora/direktorice škole na period od…

KONKURS

Na osnovu članova 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajvo“ broj: 23/17, 33/17, 30/19 i 34/20) , Odluke Školskog odbora broj 11-SO/21…