KONKURS ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2022/23.GODINI

Na osnovu člana 57. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21 ) i člana 51. Pravila Osnovne škole „Đulistan“, direktor…

KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA

Osnovna škola “Đulistan “ Lješevo, na osnovu Odluke Školskog odbora broj :04-ŠO/22 od 5.1.2022. godine raspisuje:   K O N K U R S za popunu upražnjenog radnog mjesta u…