ZELENA REVOLUCIJA


Naša škola se uključila u projekat Zelena revolucija, tokom kojeg će se vršiti edukacija i usvajanje navika o pravilnom odlaganju, reciklaži i mogućnostima ponovno upotrebe e- otpada.
Projekat je takmičarskog karaktera, što znači da će tri najbolje rangirane škole dobiti vrijedne nagrade u vidu IT opreme za škole, a na osnovu količine sakupljenog e-otpada.
Tako da vas sve pozivamo da se uključite u ovaj projekat i da svoj sitni i krupni e-otpad(sve što radi na struju i baterije)dostavite do škole gdje će biti od strane Zeos-a postavljene kante za odlaganje.
Prikupljanje e-otpada će trajati do 31.5.2022.godine.
Pravilnim odlaganjem otpada učinimo zdravijom našu okolinu.

🌏 Zajedno gradimo važne navike pravilnog odlaganja e-otpada.

✅ 200 škola je dio Zelene revolucije za okoliš bez elektro otpada. U toku je takmičenje u sakupljanju i traje do 04.05.2022.

➡️ Sve što je radilo na struju ili baterije možeš odložiti u školi koja se nalazi na spisku i na taj način dati svoj doprinos u zaštiti okoliša, a i našoj školi.

😎 Škole koje sakupe najviše e-otpada osvajaju vrijedne nagrade. Više na: https://bit.ly/3JT3SgF

Tag: @zeosekosistem

Leave a Reply

Your email address will not be published.