KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA/DIREKTORICE

Osnovna škola “Đulistan “ Lješevo, na osnovu Odluke Školskog odbora broj:11-ŠO/22 od 29.6.2022.  godine raspisuje:   K O N K U R S za izbor  direktora/direktorice Osnovne škole „Đulistan“ Lješevo…