KONKURS ZA PRIJEM UPOSLENIKA

Na osnovu članova 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajvo“ broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21) , Odluke Školskog odbora broj:…

KONKURS

Osnovna škola “Đulistan “ Lješevo, na osnovu Odluke Školskog odbora broj :02-ŠO/23 od 5.1.2023. godine raspisuje:   K O N K U R S za izbor  direktora/direktorice Osnovne škole „Đulistan“…