KONKURS

Osnovna škola “Đulistan “ Lješevo, na osnovu Odluke Školskog odbora broj :02-ŠO/23 od 5.1.2023. godine raspisuje:   K O N K U R S za izbor  direktora/direktorice Osnovne škole „Đulistan“…