DAN MAJKI

Dan majki je projekt kojim uprava Kampusa ukazuje na vrijednost i položaj žene u društvu. Datum koji je odabran (dan rođenja h. Fatime) se temelji na hadisu Božijeg Poslanika Muhammeda a.s. koji je rekao da je h. Fatima jedna od 4 najodabranije žene. Osim toga, Poslanik je iskazivao veliku pažnju prema svojoj kćerki Fatima i neizmjerno je volio. Kao i Sedmica Poslanika i ovaj projekt je vezan za hidžretski kalendar.


Na ovaj dan za učenice i uposlenice Kampusa se organizira posebna svečanost sa svečanim ručkom, pri čemu im se uruče prigodni pokloni.