E-LEKTIRE IZ ENGLESKOG JEZIKA

Iz predmeta Engleski jezik učenici imaju priliku da skinu i pročitaju neke od neobaveznih lektira na engleskom jeziku.

Spisak knjiga u elektronskoj formi

The great fire of London

A little princess

Aladdin

Little women

A tale of two cities

Peresuasion