NASTAVNICI

Nastavni kadar u školskoj 2022/2023. godini

PREDMETIIME I PREZIME NASTAVNIKA  
BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST  Amila Korić Begić, magistar bosanskog jezika i književnosti
BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST  Senida Gazdić, profesor bosanskog jezika i književnosti
ENGLESKI JEZIKAmina Kardaš, profesor  engleskog jezika  
ENGLESKI JEZIKAmina Halilović, magistar engleskog jezika
PERZIJSKI JEZIKAmela Ahić, bachelor perzijskog jezika  
MATEMATIKAEmina Mešan, bachelor matematike
MATEMATIKAZuhra Hadžalić Salihefendić, nastavnik matematike  
BIOLOGIJAAlma Juko Mostić, diplomirani biolog  
GEOGRAFIJAAlma Zahirović , magistar geografije  
HISTORIJAAlma Balić Kaplan, profesor historije  
HEMIJANaida Šehagić, magistar hemije  
FIZIKAArnes Klisura, nastavnik fizike  
INFORMATIKAZehra Javdan, diplomirani inženjer elektrotehnike
TEHNIČKA KULTURADanijela Zukić, inženjer mašinstva  
LIKOVNA KULTURAIlma Džafo, bechelor likovne umjetnosti  
MUZIČKA KULTURANejla Keškić Muzaferija, magistar etnomuzikologije
TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJSabahudina Mahmutović, bechelor kineziologije  
VJERONAUKAAdha Begić Trako, profesor islamske vjeronauke