NASTAVNICI

Nastavni kadar u školskoj 2020/2021. godini

PREDMETIIME I PREZIME NASTAVNIKA  
BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST  Dženana Razić, nastavnica bosanskog jezika
BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST  Sabina Smajić, bachelor bosanskog jezika i književnosti
ENGLESKI JEZIKAmina Kardaš, profesor  engleskog jezika  
PERZIJSKI JEZIKAmela Ahić, bachelor perzijskog jezika  
MATEMATIKAĐenana Sarajlić, nastavnik matematike i informatike
MATEMATIKAZuhra Hadžalić, nastavnik matematike  
BIOLOGIJAAlma Juko Mostić, diplomirani biolog  
GEOGRAFIJAEdina Bekrić, magistar geografije  
HISTORIJAAlma Selimović, profesor historije  
HEMIJAAjla Hrusto, magistar hemije  
FIZIKAEmina Grošo, nastavnik fizike  
INFORMATIKAĐenana Sarajlić, nastavnik matematike i informatike
INFORMATIKAAlisa Mušija Višča, inženjer informatike  
TEHNIČKA KULTURAAlisa Mušija Višča, inženjer informatike  
LIKOVNA KULTURAIlma Džafo, bechelor likovne umjetnosti  
MUZIČKA KULTURANejla Keškić Muzaferija, magistar etnomuzikologije
TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJSabahudina Delić, bechelor kineziologije  
VJERONAUKAAdha Begić Trako, profesor islamske vjeronauke