SEDMICA POSLANIKA A.S.

Sedmica Poslanika je projekt koji se realizira povodom dana rođenja posljednjeg Božijeg Poslanika Muhammeda a.s. Ovaj projekt je vezan za hidžretski kalendar. Okvirni početak ovog projekta se veže za 12. rebiul-evvel i traje pet dana. Tokom Sedmice Poslanika učenici i uposlenici Škole realiziraju niz aktivnosti kao što su kviz za učenike, kratka predavanja za učenike i uposlenike, takmičenje u literarnom radu a proglašenje najboljih i dodjela nagrada se vrši na završnoj svečanosti.

Svake godine nastavnica vjeronauke u dogovoru sa upravom škole nastoje da ovu sedmicu učenicima učine posebnom i zanimljivom a sve u cilju spominjanja i upoznavanja učenika sa životom i djelom posljednjeg Božijeg Poslanika Muhammeda a.s.