UPRAVA

Uprava Škole u školskoj 2021/2022.godini

  • Mohamed Jafer Zarean, osnivač
  • Alma Zahirović, direktorica
  • Elma Fejzović Agić, pedagogica
  • Zinaida Dinarević, sekretar
  • Medija Pejmanović, tehnički sekretar