VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Naziv sekcija sa imenima nastavnika koji su voditelji sekcija.

  Horska sekcija  Nejla Keškić Muzaferija
  Dramsko-recitatorska sekcija  Sabina Smajić Dženana Razić
  Dramsko-recitatorska sekcijaAmna Vrca-Omanović
  Klub Čitalaca  Sabina Smajić
  Likovna sekcija (predmetna)   Ilma Džafić
  Likovna sekcija (razredna)  Amina Hasanspahić
Znanstveno – tehničke sekcije 
  Mladi anglisti    Amina Kardaš
  Mladi informatičari  Đenana Sarajlić
  Mladi matematičariĐenana Sarajlić  
Zuhra Hadžalić
  Mladi tehničari  Alisa Mušija Višča
    Mladi fizičari  Emina Grošo
  Mladi geografi  Edina Bekrić
  Kreativna sekcija  Amina Hadžić
  Bulbuli  Aida Ahmić
  Biološka sekcija  Alma Juko-Mostić
Prva pomoćAjla Hrusto    
Sportske sekcije   
  Nogomet  Sabahudina Delić
  Odbojka  Sabahudina Delić