آشنایی اجمالی

مدرسه ابتدایی “گلستان” در سال 2001 تأسیس شد.
و به عنوان یک مدرسه ی ابتدایی هشت ساله در ایالت سارایوو، شهرداری ایلیاش ثبت شد. این مدرسه در فهرست مدارس ابتدایی ایالت سارایوو با شماره سریال 66 در صفحه 66 ثبت شده است. این مدرسه در لیشوو، مکانی فوق العاده در دره ای آرام و در جاده ی بین ایلیاش و ویسوکو واقع شده است. محتوای آموزشی مطابق با برنامه ی درسی وزارت آموزش، علوم و جوانان ایالت سارایوو اجرا می شود. بیشتر پیدا کنید

اقامت طولانی تر

حمل و نقل دانش آموزان

صبحانه و ناهار

محیطی امن

مربیان با تجربه

بیش از 20 سال تجربه

پیمایش به بالا