O nama

Osnovna škola „Đulistan” je osnovana 2001. godine kada je i registrovana kao osmogodišnja osnovna škola u Kantonu Sarajevo, općina Ilijaš. Upisana je u Registar osnovnih škola Kantona Sarajevo pod rednim brojem 66. na strani 66. Škola se nalazi u Lješevu, divnom mjestu u pitomoj dolini na putu između Ilijaša i Visokog. Nastavni sadržaji realiziraju se u skladu sa Nastavnim planom i programom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

OŠ “Đulistan” je počela s radom u septembru 2001. Rad se u početku odvijao u vrlo skromnim uvjetima, u samo jednoj učionici. Vrlo brzo je izgrađen savremeni školski objekt koji je u skladu sa savremenim pedagoškim standardima. Osim učionica za odvijanje redovne nastave, u okviru Škole se nalazi veći broj specijaliziranih kabineta. Danas, u skladu sa tendencijama ostvarivanja informatičkog društva i podizanja informatičke pismenosti, osim informatičkog kabineta u kojem se nalazi 15 računara, svaka učionica je opremljena potpunom računarskom konfiguracijom i internet vezom. Za realizaciju nastave Tjelesnog i zdravstvenog odgoja koristi se sportska dvorana u sastavu Kampusa PBK.

Nastava se do školske 2004/05. godine odvijala isključivo po osmogodišnjem sistemu obrazovanja. Tada je upisana prva generacija učenika po devetogodišnjem sistemu obrazovanja. Školske 2012/13. godine školovanje je završila posljednja generacija učenika koji su nastavu pohađali po osmogodišnjem sistemu obrazovanja. Danas se nastava odvija isključivo po devetogodišnjem sistemu.

Scroll to Top