POZIV ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Datum: 17.03.2021. godineBroj:24/21             Na osnovu člana 57. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 23/17, 33/17, 30/19 i 34/20 ) i člana 51. Pravila Osnovne…

JAVNI KONKURS

Osnovna škola “Đulistan “, na osnovu Odluke Školskog odbora  raspisuje:  JAVNI  K O N K U R S za izbor  direktora/direktorice škole na period od četiri godine Direktor škole –…

ČESTITKA POVODOM 1. MARTA DANA NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Svim građanima Bosne i Hercegovime želimo sretan 1. mart Dan nezavisnosti naše drage i jedine domovine Bosne i Hercegovine.

1. mart Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Povodom Dana nezavisnosti naše jedine domovine Bosne i Hercegovine, Perzijsko-bosanski koledž sa internatom sa svojim uposlenicima, učenicima i članovima Kampusa: OŠ Đulistan i PU Behar tradicionalno je organizirao Defile slobode.…

SVJETSKI DAN MATERNJEG JEZIKA

Svake godin 21. februar se obilježava kao Svjetski dan maternjeg jezika. Na promociji i očuvanju Bosanskog jezika radili su i naši učenici sa nastavnicom Bosanskog jezika i književnosti Sabinom Smajić.

SEDMICA HAZRETI FATIME

Sedmica rođenja žene predvodnice muslimanki, hz. Fatime Ez-Zehre

KONKURS

MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA

Dan ljudskih prava obilježava se 10. decembra svake godine, na dan kada je 1948. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila Opću deklaracuju o ljudskim pravima. Deklaracijom se pozivaju svi narodi na priznanje urođenog dostojanstva te jednakih…

JAVNI OGLAS

Na osnovu člana 93. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/17, 33/17, 30/19 i 34/20), Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora osnovnih…

ČESTITKA ZA DAN DRŽAVNOSTI

Domovino naša mila, rodna grudo naših pradjedova, zemljo radosti i novih nada, sretan ti tvoj rođendan. Ponosno i smjelo, branimo te i čuvamo, jer naša si bila i traješ. Svim…