OŠ "Đulistan" - Naslovna


Osnovna škola "Đulistan" dobila je naziv po istoimenom poučnom djelu Sadija Širazija. Škola nosi ovaj naziv i zato što je, kao i svaka odgojno - obrazovna ustanova, puna djece – naših učenika. A djeca su, ustvari, najljepše cvijeće.
Đulistanružičnjak, prozno je djelo protkano stihovima. To je zbornik kratkih priča (hikaja) i pjesničkih aforizama u kojima se rimovana proza prepliće sa stihovima. Po svom karakteru, Đulistan spada u poučna, didaktička djela. Cvjetovi i latice ovog ružičnjaka su kur'anske i hadiske mudrosti, kao i mudrosti znalaca. Šejh Sadi nas zove da uđemo u Đulistan, da osjetimo ljepotu mirisa ovih cvjetova i latica. I tako, čitajući Đulistan i berući cvjetove iz ružičnjaka, čitalac se oplemenjuje njegovim mirisima, postaje čišći, bolji.

1 2 3 ... 20 21 »

Osnovna škola "Đulistan" Lješevo bb, Ilijaš, na osnovu Odluke Školskog odbora od 30.08.2016. godine, r a s p i s u j e:

 

 

K O N K U R S

za izbor i imenovanje direktora Osnovne škole "Đulistan"

na period od četiri godine

 

 

Kandidat za direktora je dužan ispunjavati uslove koji se propisuju za izbor i imenovanje direktora Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine KS" broj: 10/04) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine KS" broj: 21/06, 31/11), a to su:

            - osim općih uvjeta, u pogledu stručne spreme ispunjava uvjete za nastavnika ili pedagoga

              škole

            - ima najmanje 8 godina radnog iskustva, od toga najmanje 5 godina u nastavi ili na pedagoško-

       psihološkim poslovima

            - ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog

       visokoobrazovnog ciklusa

            - ima najmanje zvanje mentora

 

            Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  • Biografija
  • Diploma o završenoj stručnoj spremi
  • Potvrdu o radnom stažu
  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • Rješenje o sticanju zvanja mentor
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o državljanstvu

            Sve dokumente je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

            Ljekarsko uvjerenje dostaviti po imenovanju direktora.

            Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

            Dokumentaciju dostaviti lično sekretaru Škole ili poštom na adresu Osnovna škola "Đulistan",   Lješevo bb, 71387 Podlugovi, Ilijaš

            Sve dodatne informacije mogu se dobiti na br. tel. 033 403 321.

Category: Obavijesti | Views: 5 | Added by: osdulistan | Date: jučer

Učenici prvog razreda OŠ "Đulistan" su u okviru svojih aktivnosti posjetili džamiju u Čekrekčijama. Džamija je napravljena kao vakuf rahmetli hadži Mehe Suše i njegove porodice. Gradnje ove prelijepe džamije je počela 8. juna 2012. godine, a svečano je otvorena 27.oktobra 2013. godine. 

 

Više slika na  linku

  

Category: Posjete i izleti | Views: 269 | Added by: osdulistan | Date: 30-11-16 | Comments (0)

Prije 73. godine na današnji dan obnovljena je državnost Bosne i Hercegovine kada je na Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a 1943.godine u Mrkonjić- Gradu rečeno da Bosna i Hercegovina nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego je i srpska, i hrvatska, i muslimanska. Od tada 25. novembra proslavlja se kao Dan državnosti BiH. Usvojena je tada Rezolucija ZAVNOBiH-a u kojoj je izražena odlučnost naroda BiH da to bude zemlja zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih, ali i ravnopravnost Republike BiH unutar jugoslavenske federacije, s povijesnim granicama koje su datirale još iz vremena srednjovjekovne Bosne.

Povodom Dana državnosti BiH učenici naše škole su pripremili lijepu priredbu.

Sretan Dan državnosti BiH.

Više slika na  linku

 

   

Category: Dešavanja u školi | Views: 209 | Added by: osdulistan | Date: 25-11-16 | Comments (0)

S obzirom da je OŠ "Đulistan" škola sa produženim boravkom, učenici imaju priliku da svoje vrijeme upotpune kroz vannastavne aktivnosti. Tako u našoj školi djeluje nekoliko sekcija. Učenici od VI do IX razreda su uključeni u dramsku sekciju, recitatorsko - literarnu, likovnu, matematičku i sekciju mladih tehničara. Učenici od I do V razreda svoje vannastavne aktivnosti obavljaju u okviru dramske sekcije, likovne, literarne, kreativne i horske sekcije "Bulbuli". Od ove školske godine u našoj školi su uvedene nove aktivnosti. Učenici svih uzrasta imaju priliku da pohađaju kurs njemačkog jezika, za koji će dobiti certifikat po završetku. Učenici naše škole mogu trenirati taekwondo u sali PBK sa ginisovim rekorderom i majstorom taekwondo-a Edinom Kajevićem-Kajom, koji je glavni trener najtrofejnijeg taekwondo tima "Bosna" Visoko. Pored ovih navedenih aktivnosti u našoj školi djeluju još sekcija kuhanja, sekcija ručnih radova i gimnastika. Bitno je napomenuti da je program isplaniran tako da se sve ove aktivnosti i sekcije obavljaju u toku obaveznog boravka učenika u školi.

 

     

Category: Dešavanja u školi | Views: 78 | Added by: osdulistan | Date: 10-11-16

Mališani iz PU "Behar" su u okviru svojih aktivnosti bili u posjeti našoj školi. Budući prvačići su imali priliku upoznati se sa poslovima koje obavlja direktor škole, pedagog škole i sekretar. Nakon obilaska kancelarija direktora, pedagoga i sekretara mališani iz PU "Behar" su se družili sa prvačićima naše škole. Poslije toga bili su u kabinetu muzičke kulture i malo zapjevali, a svoju posjetu su završili u kabinetu informatike gdje su pokazali svoje vještine na računarima. Zahvaljujemo se direktorici PU "Behar" i vrijednim odgajateljicama na posjeti i ugodnom druženju.

  

 

Category: Dešavanja u školi | Views: 57 | Added by: osdulistan | Date: 31-10-16