EKSTERNA MATURA

Eksterna matura je završni ispit devetogodišnjeg osnovnog obrazovajna koji zamjenjuje prijemni ispit pri upisu učenika u srednju školu. U Kantonu Sarajevo polaže se od 2012. godine i obavezna je za sve učenike završnih razreda u osnovnoj školi. Eksterna matura nije samo provjera znanja učenika, već je i jedna vrsta ocjenjivanja škola i nastavnika.

Provjera znanja se vrši iz tri predmeta:

– bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost,

– matematika,

– engleski jezik.

Za pripremu učenika za polaganje eksterne mature nastavnici mogu koristiti kataloge ispitnih pitanja iz svih predmeta koji su dostupni na stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (https://mon.ks.gov.ba/sektori/pos/eksterna-matura).